Tarieven

Duidelijke afspraken maken goede vrienden.

 

Samen met u bepalen wij ons ereloon voor :
- boekhouding
- belastingaangiftes
- jaarrekening
- notulen
- rapporteringen
- ...
 

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren. Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang ! Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.
 
Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten, worden per opdracht en in onderling overleg bepaald.
 
Als starter kan u vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek vragen om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.

Nieuws

De modernisering van ons ondernemingsrecht die volop aan de gang is, heeft ook gevolgen voor de rechtbank van koophandel. Die zal binnenkort ondernemingsrechtbank heten. Omdat het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat, zal de nieuwe rechtbank ook bevoegd zijn voor landbouwers, vzws en vrije beroepers. Zij worden ook als ondernemingen beschouwd.

Wie een gratis woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever, krijgt een belastbaar voordeel. De waarde van dat voordeel wordt anders berekend als de werkgever een rechtspersoon (bv. vennootschap) is. Dat is discriminerend.

De taks op effectenrekeningen legt een heffing van 0,15 % op aan iedereen die op n of meerdere effectenrekeningen in totaal 500.000 euro of meer heeft staan. Een administratieve circulaire geeft wat meer uitleg.