Tarieven

Duidelijke afspraken maken goede vrienden.

 

Samen met u bepalen wij ons ereloon voor :
- boekhouding
- belastingaangiftes
- jaarrekening
- notulen
- rapporteringen
- ...
 

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren. Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang ! Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.
 
Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten, worden per opdracht en in onderling overleg bepaald.
 
Als starter kan u vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek vragen om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.

Nieuws

Als u een geschil heeft met de fiscus, kan u een bezwaar indienen. Maar u kan ook op een andere manier proberen het conflict op te lossen. U kan bijvoorbeeld de fiscale bemiddelingsdienst inschakelen. Deze dienst krijgt meer mogelijkheden om burger en fiscus met elkaar te verzoenen.

Het geregistreerd kassassysteem, in de volksmond ook wel de witte kassa genoemd, is ondertussen al een tijd verplicht in de horeca. Toch bestaan er nog heel wat onduidelijkheden. Moeilijkheid blijft het onderscheid tussen het leveren van spijs en drank en het verrichten van een catering- of restaurantdienst.

Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor bestraft. Ze moeten een belastingvermeerdering betalen. Vanaf dit jaar, wil de regering voorafbetalen nog meer aanmoedigen. Het vermeerderingspercentage bedraagt vanaf nu in de vennootschapsbelasting minstens 6,75 %.